Začala registrácia pilotov v rámci SR (40 pilotov).